Att komma i form behöver inte alltid nödvändigtvis innebära att man syftar bara till den fysiska formen med vältränade muskler och bra kondition. Det kan även syfta till att vara i psykisk balans.Men varför skrivs då detta på en sida som handlar om att komma i bra fysisk form? Det finns faktiskt en orsak till detta. För faktum är att det finns en korrelation mellan motion och psykiskt välmående.Jogging

Stor effekt av motion

Förutom de uppenbara fysiska fördelar som finns med motion för exempelvis hjärta, lungor och muskulatur så finns det alltså också en hel del positiv påverkan även för det psykiska välmåendet. Exempelvis så kan motion och träning hjälpa mot ångest, oro, sömnbesvär, depression och stress.Faktum är att det finns undersökningar som gjorts på deprimerade människor där somliga ordinerats motion och somliga fått psykofarmaka (medicin mot exempelvis depression), och i dessa undersökningar så har det visat sig att dessa tillfrisknade lika snabbt. Detta gäller förstås inte för alla människor, men det säger en del om hur effektivt viktig motionen är för ens hälsa.Man har dessutom genom studier som gjorts med magnetröntgen kunnat påvisa att hjärnans vita och grå substanser ökar. Detta innebär i praktiken att framförallt kognitiva egenskaper som inlärning och beslutsfattande förbättras.

Självförtroendet

Bland många människor så kretsar det en myt att en vältränad kropp skulle vara nog för att ge dig ett bra självförtroende. Myten grundar sig ofta i den föreställningen om att man måste se ut på ett visst sätt för att bli sedd, därför är det viktigt att säga att detta är just en myt.Däremot så kan det vara så att man genom att motionera och komma i en form som gör att man känner sig bekväm i sin kropp, kan förstås göra att man känner sig lite mer självsäker och självförtroende och självkänsla kan eventuellt få sig en liten boost på det sättet. Detta kan vara skönt exempelvis om man håller på med dejting eller på annat sätt möter människor i stor utsträckning exempelvis i jobbet. Är man bekväm i sig själv så kan man ge ett bättre intryck och koncentrera sig på det som är viktigt.

Störst effekt för den som mår sämst

Till sist så ska det sägas att just för det psykiska så gör motion mest skillnad för de som är inaktiva och med låg självkänsla, för någon som redan mår bra så är det inte säkert att det blir lika påtagligt – å andra sidan så är det inte sällan som välmående människor ägnar sig åt någon form av motion redan.