Kom i form

Alla har vi olika förutsättningar för att komma i form, för en del så går det enkelt och för andra så krävs det mer av en som person för att komma i form. Mycket beror på förutsättningarna som man har men också hur pass motiverad man är. Att få hjälp att komma igång med träningen kan vara en bra start för en del.

Att träna efter de förutsättningar man har och hitta en bra balans i livet känns som den bästa utgångspunkten, när man väl kommit igång med träningen och klivit över den där tröskeln så kommer det att gå mycket lättare. Sedan beror det också på i vilken fas man är i livet, småbarnsförälder, ensamstående eller hur det nu ser ut. En yngre människa kan ha mycket lättare att komma igång och skapa sig rutiner för tränandet jämfört med vad en äldre person har.

Börja med att sätta upp små mål med din träning och allt eftersom du känner att du orkar med mer så ökar du din träningsdos. På så sätt så blir inte målen ouppnåbara. Det ska kännas roligt och inspirerande att träna och ser man dessutom resultat på sin träning så ökar motivationen att träna mer och öka sin dos så att man får nya mål att kämpa mot. Vad vi vet är att man mår så mycket bättre efter man fått träna och hälsan kommer att förbättras genom din träning.